Vakblad artikel

Pleidooi voor gebruik brak grondwater voor productie drinkwater

Artikelen

“De proeven die Vitens en Brabant Water vanaf 2009 uitvoerden met het winnen en zuiveren van brak grondwater in respectievelijk Noardburgum en Zevenbergen leverden de Nederlandse drinkwaterbedrijven voor het eerst ervaring met deze grondstof op. Duidelijk werd dat brakwaterwinning en -gebruik technisch haalbaar zijn. Injectie in de ondergrond blijkt nu een mogelijke oplossing voor de afvoer van membraanconcentraat, een restproduct van de ontzilting. Winning van brak grondwater kan hiermee een effectieve strategie zijn tegen verzilting van puttenvelden en aquifers.”

(Citaat: Raat, K.J., Kooiman, J.W., et al. – Pleidooi voor gebruik brak grondwater voor productie drinkwater – H2O 45(2012)12, p.11-13)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?