Vakblad artikel

Inzicht in kwaliteit en kwantiteit grondwateraanvulling dankzij 59 jaar Castricumse lysimeterwaarnemingen

Artikelen

“De sluiting van pompstation Castricum van PWN op 5 mei 1999 betekende ook het einde van een lange reeks van uiterst waardevolle waarnemingen op
het wereldberoemde lysimeterstation Castricum, operationeel sedert 1941. Intussen zijn de vier lysimeters onbruikbaar gemaakt. Een recent geproduceerd
overzicht van de resultaten van 59 jaar meten laat zien dat de lysimeters veel inzicht hebben gegeven in verdamping en grondwateraanvulling als functie
van neerslag en begroeiing. Het toenemende belang van de opwarming van de aarde en de recente problemen in Japanse kerncentrales benadrukken het nut
van langjarige metingen – een nut dat de belangen van een enkel waterbedrijf duidelijk overstijgt. Dit vraagt om voortzetting in breder verband.”

(Citaat: Stuyfzand, P.J., Rambags, F. et al. – Inzicht in kwaliteit en kwantiteit grondwateraanvulling dankzij 59 jaar Castricumse lysimeterwaarnemingen – H2O 44(2011)17, p.30-33)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?