Vakblad artikel

Ecohydrologische effecten van klimaatverandering in kaart gebracht

Artikelen

“Door klimaatverandering zullen plantensoorten van een warmer klimaat toenemen, en die van een kouder klimaat afnemen. Klimaatverandering leidt echter ook tot veranderingen in de waterhuishouding van Nederland en het effect daarvan op de vegetatie, zou wel eens veel groter kunnen zijn. In een verkennende studie zijn deze zogenaamde ecohydrologische effecten in kaart gebracht.”

(Citaat: Witte, J.P.M., Runhaar, J., Ek, R. van, Hoek, D.J. van der – Ecohydrologische effecten van klimaatverandering in kaart gebracht – De Levende Natuur 110(2009)5, p.242)

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?