BTO rapport - BTO 2012.016

Identificatie van mogelijke bijproducten na UV-oxidatie

Rapporten

Binnen het project Nevenproducten UV/UV-oxidatie is nader onderzoek verricht naar het ontstaan van
ongewenste nevenproducten bij de behandeling van water met UV-straling of een combinatie van UV en
waterstofperoxide (H2O2). Bij eerder BTO-onderzoek is verhoogde respons in Ames fluctuatietesten
aangetoond in water na middendruk (MD) UV/H2O2-behandeling, een indicatie voor ongewenste
genotoxische activiteit.. Dit riep vragen op, waaronder de vraag welke stoffen verantwoordelijk zijn voor
deze verhoogde respons. Met de identiteit van de verantwoordelijke stof(fen) kan beter het
gezondheidsrisico voor de mens in kaart worden gebracht, kan beter uitgezocht worden hoe deze stoffen
ontstaan en daarmee hoe de vorming kan worden voorkomen, en kan toekomstig onderzoek met
chemische analyse worden uitgevoerd, waarmee preciezere informatie verkregen wordt.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?