KWR rapport - KOA 99.079

Biofilmvormingspotenties van leidingmaterialen voor binneninstallaties

Rapporten

Ter beperking van de milieubelasting met koper wordt in het Duurzaam-Bouwen- (Dubo) pakket aanbevolen om in binneninstallaties leidingen van kunststof toe te passen in plaats van koper. Kunststoffen kunnen afbreekbare verbindingen afgeven die de groei van micro-organismen bevorderen. Een dertiental verschillende leidingmaterialen, die worden gebruikt in drinkwaterinstallaties, is daarom getest op de bevordering van de groei van micro-organismen in water. Deze materialen omvatten metalen en kunststoffen, waarbij de keuze van de kunststoffen bepaald werd door het marktaan- deel van het betreffende product. Het onderzoek had tot doel:
– na te gaan in welke mate de diverse materialen in twee verschillende testen groei-bevorderend waren;
– een aanzet geven voor de beoordeling op basis van de mate van groeibevordering.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?